O banku

Władze Banku

Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej kieruje Zarząd
w składzie:

 • Grzegorz Poniatowski - Prezes Zarządu
 • Jadwiga Cegła - V-ce Prezes Zarządu
 • Marek Puchała - V-ce Prezes Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Stanisław Matuszak - Przewodniczący
 • Lech Gnerowicz       - Z-ca Przewodniczącego
 • Jerzy Owczarek        - Z-ca Przewodniczącego
 • Kazimierz Krążyński - Sekretarz
 • Zofia Witczak
 • Krystyna Filipowska
 • Jan Wawrzyniak
 • Maria Szymańska
 • Stanisław Jankowski
 • Roman Trzciński
 • Julian Dobrzański
 • Jarosław Kłysz
 • Leszek Owsiany
 • Jan Ignaszak
 • Wojciech Maciejewski

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.

 

Struktura Organizacyjna Banku

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Polityka ładu korporacyjnego

Ocena stosowania Polityki ładu korporacyjnego w 2015Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.1059 4.3175
GBP
4.6642 4.8947
USD
3.6545 3.8369
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.212
USD
3.7442
GBP
4.7728
CHF
3.8719
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009